Lähihoitaja, Jalkojenhoitaja (AT)

 

Sanna Suvisuo


Jalkahoitola SunJalkas on vuonna 2020 ideasta alkunsa saanut yhden naisen yritys. Yritys on syntynyt visiosta tehdä työtä ihmisten terveydenhoidon parissa asiakaslähtöisesti niin, että työnteko tukee myös perhe-elämää ja omaa hyvinvointia. 

Yrittäjä olen minä, Sanna Suvisuo, 45-vuotias viiden lapsen äiti Hämeenlinnasta. Olen jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut lähihoitaja ja Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattilainen. Minulla on pitkä työhistoria lähihoitajan työstä, aina varhaiskasvatuksesta ikäihmisten hoitoon. 

Pisin kokemus minulla on ikäihmisten kotihoidosta Kanta-Hämeen alueella. Asiakkaan kotona tapahtuva hoitotyö on tuttua ja lähellä sydäntäni. Missioni jalkojenhoitajana on edistää jokaisen asiakkaan kokonaisvaltaista terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä kehon perustuksista, eli jaloista. 

Tällä hetkellä hoidan asiakkaiden jalkaterveyttä erilaisissa tuetun asumisen palvelujen hoivapaikoissa. mm. Mielenterveyden- ja päihdehuollon asumisen yksiköissä, Kehitysvammaisten asumisyksiköissä. Vanhusten hoivakodeissa. Sekä eri-ikäisten ihmisten jalkoja kotikäynteinä. Kohtaan jokaisen asiakkaan kunnioittaen ja omana itsenään. Hoidan kaikkia asiakkaitani tasapuolisesti. 


Hyvä jalkaterveys kuuluu ihan kaikille!